Odpojenie nebytového priestoru od vykurovacej sústavy domu

Otázka: Náš dom, v ktorom je 96 bytov a 4 nebytové priestory, odoberá teplo zo sústavy  centrálneho vykurovania sídliska. Pred pár rokmi sa rozhodli vlastníci dvoch nebytových priestorov (o rozlohe spolu cca 600 m2 ) odpojiť od vykurovacej sústavy domu.
Nepotrebujú na to súhlas ostatných vlastníkov?
Na zhromaždeniach vlastníkov sa o tomto nikdy nehovorilo.
 [Otázku zaslal Roman F.]

Áno, uvažujete správne.
Na odpojenie od vykurovacej sústavy domu potrebuje každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru súhlas väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Tento súhlas môže na základe predchádzajúceho hlasovania vlastníkov vydať len predseda spoločenstva alebo správca bytového domu.

Odpojením nebytových priestorov od vykurovacej sústavy domu dochádza vždy k zmene pomerov pri rozpočítavaní nákladov na teplo.