Kniha “Vlastníctvo bytov”

Radi zaznamenávame, že v oblasti vlastníctva bytov uzrela svetlo sveta ďalšia publikácia. Autorom je JUDr. Marek Valachovič, s ktorého komentármi k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa často stretávajú všetci, ktorí to myslia so správou bytových domov naozaj vážne.

O publikácii:

názov: Vlastníctvo bytov
autor: JUDr. Marek Valachovič
cena bez DPH: 31,82 €
cena s DPH: 35,00 €
Počet strán: 320
Typ Publikácie: Monografie
Dátum vydania: 13.10.2015
Väzba: Brožovaná

Vedecká monografia sa venuje problematike vlastníctva bytov, ktorá má celospoločenský význam. Práca si kladie za cieľ poskytnúť všeobecný a pokiaľ možno čo najkomplexnejší prehľad na základné teoretické aj historické východiská a výklad kľúčových pojmov a prvkov tohto osobitného právneho inštitútu súkromného práva vrátane jeho zaradenia do systému občianskeho práva. Dielo sa zameriava na základné piliere platnej právnej úpravy vlastníctva bytov vrátane identifikácie a kritiky jej hlavných problematických miest. Okrem toho monografia ponúka možnosti ich riešení v rovine de lege ferenda, a to so zreteľom na názory odbornej literatúry, judikatúry ako aj so zreteľom na aktuálne legislatívne zámery.
Publikácia je určená nielen všetkým praktizujúcim právnickým profesiám vrátane legislatívnych pracovníkov, ale aj pedagógom a študentom právnických fakúlt, v neposlednom rade je však určená aj laickej verejnosti, ktorá v dôsledku absencie relevantnej literatúry nemá k dispozícii adekvátne a ucelené pramene poznania o základných teoretických právnych otázkach a princípoch skúmaného inštitútu. Táto publikácia je tak cenným zdrojom informácií pre právnickú i laickú verejnosť.

Objednávku môžete realizovať priamo zo stránky nakladateľstva Beck.

Pridaj komentár