Vyúčtovanie

Posledným dňom, v ktorom by mali vlastníkom bytov doručiť vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2016 je 31. máj 2017.
Tvorcovia relácie “Bývam, bývaš, bývame” na rádiu Slobodný vysielač nám vyšli v ústrety a poskytli nám vysielací priestor, v ktorom sme vlastníkom vysvetlili ako by mali pochopiť jednotlivé údaje na vyúčtovaní. Poskytnutý priestor sme súčasne využili na upozornenie na štandardné chyby, ktorých sa dopúšťajú správcovia a spoločenstvá vlastníkov.

Všetky odvysielané časti relácie nájdete v oficiálnom archíve Slobodného vysielača na Youtube alebo v archíve priamo na stránke Slobodného vysielača.
O vyúčtovaní za rok 2016 sme hovorili od 70. časti (odvysielaná bola 31. mája 2017) po 79. časť, ktorá sa vysielala 2. augusta.
Pri počúvaní relácie o vyúčtovaní za rok 2016 Vám prajeme príjemné a užitočné počúvanie.

Počas vysielania sme sa venovali týmto príkladom vyúčtovania (obrázky zväčšite kliknutím):
Vyúčtovanie za rok 2016 - str. 1

Vyúčtovanie za rok 2016 - str. 2

Vyúčtovanie za rok 2016 - str. 3
2. variant vyúčtovania:
178529-Vyuctovanie-B1

178529-Vyuctovanie-B2

178529-Vyuctovanie-B3

178529-Vyuctovanie-B4

Príslušné zálohové predpisy:
178529-Predpis-B1b

178529-Predpis-B