relácia Bytový dom

Rozhlasová relácia Bytový dom

Kompletný archív všetkých odvysielaných častí relácie BYTOVÝ DOM:

VYÚČTOVANIE za rok 2018
Asociácia vlastníkov bytov upozorňuje na časté nedostatky vo vyúčtovaniach.
Diskutujú Miroslav Kantner a Tomáš Orem.

STAVEBNÝ DOZOR 2
Pokračovanie diskusie o chybách pri výbere a činnosti stavebného dozoru. Diskutujú Miroslav Kantner a Tomáš Orem.

STAVEBNÝ DOZOR
Chyby pri výbere a činnosti stavebného dozoru
OSOBOMESIACE
Nástroj spravodlivosti alebo len ilúzia?
Diskutujú Miroslav Kantner a Tomáš Orem z Asociácie vlastníkov bytov.

PROBLÉMY V SPOLOČENSTVE VLASTNÍKOV
O problémoch poslucháčov diskutujú Miroslav Kantner a Tomáš Orem z Asociácie vlastníkov bytov

SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU V OTÁZKACH A ODPOVEDIACH
Otázky poslucháčov na tému Správy bytového domu zodpovedajú Miroslav Kantner a Tomáš Orem z Asociácie vlastníkov bytov.

SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU V OTÁZKACH A ODPOVEDIACH
Na otázky poslucháčov odpovedá Miroslav Kantner, predseda Asociácie vlastníkov bytov.

SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU V OTÁZKACH A ODPOVEDIACH
Na otázky poslucháčov odpovedajú Miroslav Kantner a Tomáš Orem z Asociácie vlastníkov bytov.

NOVELA BYTOVÉHO ZÁKONA 5
Posledné pokračovanie vysielania o zmenách bytového zákona platných od 1. novembra 2018. Informujú Tomáš Orem a Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov.

NOVELA BYTOVÉHO ZÁKONA 4
Pokračovanie vysielania o zmenách bytového zákona platných od 1. novembra 2018. Informujú Tomáš Orem a Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov.

NOVELA BYTOVÉHO ZÁKONA 3
Pokračovanie vysielania o zmenách bytového zákona platných od 1. novembra 2018. Informujú Tomáš Orem a Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov.

NOVELA BYTOVÉHO ZÁKONA 2
Pokračovanie vysielania o zmenách bytového zákona platných od 1. novembra 2018. Informujú Tomáš Orem a Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov.

NOVELA BYTOVÉHO ZÁKONA 1
O novoprijatých zmenách zákona platných od 1. novembra 2018 informujú Miroslav Kantner a Tomáš Orem z Asociácie vlastníkov bytov.

SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU
Na otázky vlastníkov odpovedá predseda Asociácie vlastníkov bytov Miroslav Kantner.

PLATBY DO FONDU OPRÁV 2
Pokračovanie diskusie o všetkom, čo súvisí s fondom opráv. Diskutujú Tomáš OREM a Miroslav KANTNER z Asociácie vlastníkov bytov.

PLATBY DO FONDU OPRÁV 1
O všetkom čo súvisí s fondom opráv diskutujú Tomáš OREM a Miroslav KANTNER z Asociácie vlastníkov bytov.

ATMOSFÉRA ODBORNOSTI V DOME…
Čo a kto ovplyvňuje atmosféru v bytovom dome? Diskutujú : Miloš FREČKA zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov, Tomáš OREM a Miroslav KANTNER z Asociácie vlastníkov bytov.

MÁM FUNKCIU A ČO TERAZ?
Hosť: Miloš FREČKA, kouč, manažer, zástupca vlastníkov a spoluzakladateľ Združenia pre lepšiu správu bytových domov. O téme s hosťom diskutujú Miroslav KANTNER a Tomáš OREM z Asociácie vlastníkov bytov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA BYTOVÝ DOM
VYÚČTOVANIE II.
Pokračovanie témy o vyúčtovaní; diskutujú Miroslav KANTNER a Tomáš OREM z Asociácie vlastníkov bytov.

Hosť: Miloš FREČKA, kouč, manažer, zástupca vlastníkov a spoluzakladateľ Združenia pre lepšiu správu bytových domov

VYÚČTOVANIE
O povinných náležitostiach a častých chybách vo vyúčtovaní diskutujú Miroslav KANTNER a Tomáš OREM z Asociácie vlastníkov bytov.

SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU
Na otázky vlastníkov odpovedá Miroslav KANTNER, predseda Asociácie vlastníkov bytov.

SPRÁVA BYTOVÉHO DOMU
Na otázky vlastníkov odpovedajú Miroslav KANTNER a Tomáš OREM z Asociácie vlastníkov bytov.

CHYBY NA STAVBE
Hosť: Naďa ANTOŠOVÁ, odborníčka v stavebníctve a súdna znalkyňa
VAŠE OTÁZKY
zodpovedajú za Asociáciu vlastníkov bytov Miroslav KANTNER a Tomáš OREM.

EŠTE STÁLE SME LEN NÁJOMNÍCI?
Diskutujú Miroslav KANTNER (Asociácia vlastníkov bytov) a Otília LESKOVSKÁ (Združenie pre lepšiu správu bytových domov).

PREDRAŽENÉ TEPLO
Diskutujú Miroslav KANTNER, predseda Asociácie vlastníkov bytov, Jozef ŠIMKO, primátor mesta Rimavská Sobota a Miroslav VERČIMÁK, predseda Spoločenstva vlastníkov a občiansky aktivista.

AKO VLASTNÍK USPEL PRI RIEŠENÍ REKLAMÁCIE
Hosť: Peter ZÁTHURECKÝ, vlastník bytu;
ZMLUVA ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV.

Materiály k téme 1 – Bytový dom č. 4 (súbor *.pdf)

SPRÁVCA vs. SPOLOČENSTVO
ČINNOSŤ RADY SPOLOČENSTVA A ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV
Diskutujú zástupcovia Asociácie Tomáš OREM a Miroslav KANTNER.

OTÁZKY VLASTNÍKOV
Odpovedajú zástupcovia Asociácie Tomáš OREM a Miroslav KANTNER.

OTÁZKY VLASTNÍKOV
Odpovedá predseda Asociácie Miroslav KANTNER.

Vysielanie relácie si môžete vypočuť naživo vždy každý druhý pondelok od 19. do 19.30 h., alebo kedykoľvek neskôr z archívu.

Otázkam poslucháčov venujeme dostatočne veľký a neobávame sa vysloviť presvedčenie, že aj vysoko nadštandardný priestor. Ide o kontaktný tip relácie, do ktorej môžete aj Vy zavolať svoju otázku. Volajte priamo do vysielania
na tel. č. (+421) 0950 724 963.

Nie je žiadnym tajomstvom, že o problémy spojené s vlastníctvom bytov sa médiá zaujímajú len okrajovo. Na úzkom pridelenom priestore dokážu málokedy mapovať realitu viac ako len povrchným spôsobom. Malými lastovičkami, prinášajúcimi však len ľahký závan jari, sú špecializované prílohy denníkov Pravda a Hospodárske noviny. Keď k nim pridáme televízne relácie Občan za dverami alebo Lampáreň, máme prakticky skompletované všetko, čo sa vlastník môže dozvedieť z “veľkých” médií. Ak teda nebudeme medzi vážne počiny počítať každoročný folklór, kedy sa koncom mája a začiatkom júna vyroja prakticky z každej strany zväčša neodborne napísané poučky o vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu.
Úplne opačným a mimoriadne užitočným smerom sa vydalo vedenie Slobodného vysielača. Od októbra 2015 vysiela reláciu “Bývam, bývaš, bývame”, ktorá venuje pozornosť otázkam spojeným s bývaním s cieľom uľahčenia orientácie v širokej problematike spojenej s vlastníctvom bytu v bytovom dome. Zástupcovia Asociácie vlastníkov bytov boli do relácie pravidelne pozývaní. Všetky odvysielané relácie sú trvalo k dispozícii na stiahnutie vo forme *.mp3 súborov alebo na vypočutie priamo zo stránky starostlivo vedeného archívu.
Po viac ako ročnej spolupráci trvajúcej od 5. októbra 2016 (od 39. do 97. dielu) sme dostali ponuku na vysielanie samostatnej relácie. Veľmi radi sme ju prijali s tým, že máme záujem o reláciu, ktorá bude pomáhať riešiť problémy vlastníkov a ktorá bude informovať vlastníkov o ich právach, o dopade právnych predpisov na správu bytových domov. Vieme, že vlastníkov najviac zaujímajú odpovede na ich otázky, takže chceme aby aj tieto dostávali primeraný priestor.

Pridaj komentár