Pýtajte sa!

Máte otázku súvisiacu s vlastníctvom bytu, na ktorú by ste radi dostali odpoveď?
Máte problém vo Vašom dome, ktorý by ste radi vyriešili?
Nemáte istotu, či sa vo Vašom dome postupuje v súlade s právnymi predpismi?
Ste predseda spoločenstva alebo člen rady a chceli by ste si utvrdiť svoj názor v súvislosti s činnosťou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov?
Máte podozrenie, že správca vo Vašom dome spôsobil škody vlastníkom a chcete sa poradiť o ďalšom postupe?

Pýtajte sa!
V posledných mesiacoch sa na nás vlastníci bytov obracali telefonicky mimoriadne často a vysoké množstvo žiadostí o radu či o konzultáciu presiahlo možnosti asociácie.
Záujemcom o radu odporúčame preto, aby nám poslali mail s jasne položenou otázkou a v prípade, ak by to malo byť vzhľadom k otázke nevyhnutné, môžu pridať stručný opis stavu v bytovom dome. Odpovedať budeme telefonicky, je preto nevyhnutné, aby súčasťou správy bol telefonický kontakt na žiadateľa.
Od tejto zmeny si sľubujeme, že budeme nápomocní väčšiemu počtu vlastníkov bytov.
Píšte na náš mail asociacia@avb.sk a určite pripojte svoje telefónne číslo, aby sme Vám mohli zavolať.

3 myšlienky na “Pýtajte sa!”

  1. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či správca bytového domu si musí pýtať povolenie od zástupcu vlastníkov, ak jeden z vlastníkov bytu si žiada od správcu o nahliadnutie faktúry za práce v bytovom dome, ktorú zabezpečoval zástupca vlastníkov? Môže hociktorý vlastník bytu požiadať správcu o nahliadnutie, alebo zaslanie kópie na email o vystavených faktúrach za práce v bytovom dome, bez toho aby to zástupca vlastníkov vedel?

    1. Dobrý deň,
      v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a jeho novely platnej od 1. 11. 2018 má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.
      Doplňujem aj odôvodnenie z dôvodovej správy k navrhovanej právnej úprave sa v rámci kontroly správy domu “rozširuje” právo vlastníkov nielen nahliadať do dokumentácie týkajúcej sa správy domu, ale aj právo robiť si z nej výpisy, odpisy a kópie.

Pridaj komentár