Zastavme okrádanie vlastníkov bytov!

Asociácia vlastníkov bytov vznikla ako odozva na naliehavé problémy, ktoré vlastníkov bytov dlhodobo trápia a riešenie ktorých je bez dôkladného preštudovania mimoriadne širokej problematiky takmer nemožné. Dvojnásobne to platí v krajine ako Slovensko – v krajine s rozbujnenou korupciou, rozpínavou a pritom málo výkonnou štátnou mocou, v krajine s ťažko pochopiteľnými a nekvalitnými zákonmi a zároveň v krajine s ťažkopádnym súdnictvom, v krajine plnej poloprávd, lží, zavádzania, okrádania a rozsiahleho a pritom beztrestného nedodržiavania zákonov. V oblasti spravovania bytových domov toto všetko platí viac ako dvojnásobne…

Možno trpíme neskutočne veľkou naivitou, keď si namýšľame, že ako vlastníci bytov zakladáme poradenskú organizáciu a systém výmeny informácií v jednom a to všetko preto, aby výsledok našej snahy čo najlepšie poslúžil ostatným vlastníkom bytov v ich orientácii a najmä pri rozhodovaní. Zastávame totiž názor, že najlepšie sa o svojom dome môže rozhodovať informovaný vlastník. Po dlhoročných skúsenostiach si bez najmenšieho zaváhania dovolíme tvrdiť, že práve informovanosť vlastníkov bytov je u nás na žalostne nízkej úrovni. Čiastočne sa na tomto stave podpisuje nezáujem, naivnosť, apatia či až rezignácia samotných vlastníkov a významnú úlohu zohráva i nízke právne povedomie. No najpodstatnejším faktorom je zámerná neinformovanosť zo strany mnohých správcovských spoločností ako aj nejedného predsedu či člena rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Prirátajme si k tomu aj podávanie klamlivých, nepodložených či inak nekvalitných informácií a dostaneme stav, v ktorom sa dnes nachádza príliš veľké množstvo bytových domov plných klamaných, okrádaných a zámerne zavádzaných vlastníkov bytov. Príliš veľké množstvo vlastníkov na to, aby boli prehliadnuteľní ale zároveň asi príliš malé na to, aby to vyrušilo našu vládnu elitu z pre ňu oveľa zmysluplnejšej činnosti.

Ako vlastníkom bytov nám teda nezostáva nič iné, ako spoliehať sa sami na seba.

Máme ašpirácie pôsobiť v oblasti obhajoby práv a informovania vlastníkov bytov. Nevznikli sme ako jedno z ďalších spotrebiteľských združení na Slovensku, nemáme záujem stať sa vazalom prideľovačov rôznych štátnych či európskych grantov a dotácií. Sme a zostaneme nezávislí – aby sme naplnili zámer, ktorý sme si stanovili. My sme si ho stanovili a to už na začiatku našej cesty.

Ak sme vás oslovili, vitajte! Sme radi, že nám – a tým vlastne aj svojim problémom – venujete pozornosť. Budeme vám povďační, ak si nájdete čas a napíšete nám, čo by sme mohli urobiť možno inak, možno lepšie. Ešte radšej budeme, ak sa rozhodnete pridať sa k nám a pomôcť nám, sebe i ostatným vlastníkom.
Vaše postrehy, pripomienky, rady posielajte na náš mail asociacia@avb.sk.

Ďakujeme!

Miroslav Kantner
za vedenie asociácie